animationvideos

THANK YOU FOR HAVING ME – Download

WHERE ARE MY MANNERS  – Download

THE MAGIC WORDS – Download

FEELINGS – Download

BOASTING AND BRAGGING  – Download 

WHINING AND NAGGING – Download

APOLOGIZING – Download

BOSSINESS – Download

RESTAURANT BEHAVIOUR – Download

SULKING – Download

SAVING – Download

AFRIKAANS 

WAAR IS MY MANIERE – Download

DANKIE VIR U GASVRYHEID – Download

GEVOELENS – Download

GROOTPRATERY  – Download

DIE SPESIALE WOORDE – Download

BAASSPELERIGHEID – Download

KERM EN KLA – Download

ONVERSKONING VRA – Download

RESTAURANT GEDRAG – Download